Nařízení  č.  245/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
FINANCE.;MYSLIVOST.;HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA LESŮ.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 24.10.2018 Účinnost od: 01.11.2018
Uveřejněno v č. 123/2018 Sbírky zákonů na straně 4194