Nařízení  č.  246/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.;Bezpečnost práce (obecně).;Péče o pracovní prostředí.;Péče o zdraví pracovníků.;
Schváleno (Vydáno): 03.10.2018 Účinnost od: 29.10.2018
Uveřejněno v č. 124/2018 Sbírky zákonů na straně 4250