Vyhláška  č.  247/2018 Sb.
Ministerstva dopravy
, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Poplatky ostatní.;Dálnice.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Dopravní předpisy v silničním provozu.;
Schváleno (Vydáno): 18.10.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 124/2018 Sbírky zákonů na straně 4267