Vyhláška  č.  248/2018 Sb.
Ministerstva zemědělství
o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;
Schváleno (Vydáno): 24.10.2018 Účinnost od: 01.12.2018
Uveřejněno v č. 125/2018 Sbírky zákonů na straně 4274