Sdělení  č.  249/2018 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019
Oblasti úpravy:
Ochrana zdravých životních podmínek (očkování, dezinfekce, deratizace).;
Schváleno (Vydáno): 25.10.2018 Účinnost od: 31.10.2018 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 125/2018 Sbírky zákonů na straně 4306