Vyhláška  č.  250/2018 Sb.
Českého statistického úřadu
o Programu statistických zjišťování na rok 2019
Oblasti úpravy:
Statistika.;
Schváleno (Vydáno): 19.10.2018 Účinnost od: 01.01.2019 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 126/2018 Sbírky zákonů na straně 4314