Vyhláška  č.  251/2018 Sb.
Ministerstva dopravy
, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
Oblasti úpravy:
Pozemní zařízení (letiště atd.).;Dopravní cesty obecně.;Projektová a rozpočtová dokumentace.;
Schváleno (Vydáno): 24.10.2018 Účinnost od: 01.12.2018
Uveřejněno v č. 127/2018 Sbírky zákonů na straně 4522