Vyhláška  č.  252/2018 Sb.
Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;
Schváleno (Vydáno): 26.10.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 128/2018 Sbírky zákonů na straně 4586