Vyhláška  č.  253/2018 Sb.
Ministerstva zemědělství
o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin
Oblasti úpravy:
Hygienická a protiepidemická péče.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;
Schváleno (Vydáno): 30.10.2018 Účinnost od: 09.11.2018
Uveřejněno v č. 128/2018 Sbírky zákonů na straně 4593