Vyhláška  č.  254/2018 Sb.
Ministerstva financí
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
Oblasti úpravy:
CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;
Schváleno (Vydáno): 30.10.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 129/2018 Sbírky zákonů na straně 4602