Vyhláška  č.  255/2018 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;Pozemní zařízení (letiště atd.).;Cizinecký režim.;
Schváleno (Vydáno): 07.11.2018 Účinnost od: 12.11.2018
Uveřejněno v č. 129/2018 Sbírky zákonů na straně 4608