Vyhláška  č.  256/2018 Sb.
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;
Schváleno (Vydáno): 02.11.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 129/2018 Sbírky zákonů na straně 4610

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 4 a 5 nabývají účinnosti dnem 1.7.2020.