Sdělení  č.  46/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou
Oblasti úpravy:
Černohorská republika. Republika Černá Hora.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 04.06.2018 Účinnost od: 31.08.2018
Uveřejněno v č. 31/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 994