Sdělení  č.  47/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
Oblasti úpravy:
Stát Izrael.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy v oblasti školství, kultury a sportu.;
Schváleno (Vydáno): 08.11.2017 Účinnost od: 13.07.2018
Uveřejněno v č. 31/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 996