Sdělení  č.  48/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách
Oblasti úpravy:
MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ A BANKOVNÍ ORGANIZACE.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 03.12.2015 Účinnost od: 18.08.2018
Uveřejněno v č. 32/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 1018