Nařízení  č.  257/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Bolestné. Náhrada za ztížení společenského uplatnění.;Pracovní úrazy.;Odpovědnost organizace vůči pracovníkovi.;
Schváleno (Vydáno): 31.10.2018 Účinnost od: 30.11.2018
Uveřejněno v č. 130/2018 Sbírky zákonů na straně 4618