Vyhláška  č.  258/2018 Sb.
Ministerstva dopravy
, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Poplatky ostatní.;Dálnice.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;
Schváleno (Vydáno): 07.11.2018 Účinnost od: 01.12.2018
Uveřejněno v č. 130/2018 Sbírky zákonů na straně 4619

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 5 nabývá účinnosti 1.1.2019.