Vyhláška  č.  259/2018 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Lékárníci. Farmaceuti.;Lékaři a dentisti.;
Schváleno (Vydáno): 31.10.2018 Účinnost od: 01.06.2019
Uveřejněno v č. 130/2018 Sbírky zákonů na straně 4623