Sdělení  č.  260/2018 Sb.
Ústavního soudu
o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu
Oblasti úpravy:
BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ. NEOPRÁVNĚNÝ MAJETKOVÝ PROSPĚCH V OBČAN. PRÁVU.;Podílové spoluvlastnictví.;
Schváleno (Vydáno): 16.10.2018 Účinnost od: 15.11.2018
Uveřejněno v č. 131/2018 Sbírky zákonů na straně 4634