Nález  č.  261/2018 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;
Schváleno (Vydáno): 25.09.2018 Účinnost od: 15.11.2018
Uveřejněno v č. 132/2018 Sbírky zákonů na straně 4642