Sdělení  č.  262/2018 Sb.
Ministerstva vnitra
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 07.11.2018 Účinnost od: 20.11.2018
Uveřejněno v č. 133/2018 Sbírky zákonů na straně 4682