Nařízení  č.  263/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
Oblasti úpravy:
MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;
Schváleno (Vydáno): 14.11.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 134/2018 Sbírky zákonů na straně 4690