Sdělení  č.  49/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2018 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené
Oblasti úpravy:
Japonsko.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy ve věcech práce.;
Schváleno (Vydáno): 01.11.2018 Účinnost od: 01.11.2018
Uveřejněno v č. 33/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 1058