Sdělení  č.  50/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Oblasti úpravy:
Chile. Chilská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;
Schváleno (Vydáno): 23.11.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 33/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 1059