Sdělení  č.  267/2018 Sb.
Ministra vnitra
o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 22.11.2018 Účinnost od: 29.11.2018
Uveřejněno v č. 135/2018 Sbírky zákonů na straně 4708