Vyhláška  č.  268/2018 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách
Oblasti úpravy:
Daň z tabáku a tabákových výrobků.;Státní monopoly. Tabákový průmysl.;
Schváleno (Vydáno): 27.11.2018 Účinnost od: 01.12.2018
Uveřejněno v č. 136/2018 Sbírky zákonů na straně 4714

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 6 až 10 a 12 nabývají účinnosti dnem 1.12. 2018. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 15.2.2019.