Vyhláška  č.  280/2018 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Lékaři a dentisti.;
Schváleno (Vydáno): 05.12.2018 Účinnost od: 28.12.2018
Uveřejněno v č. 141/2018 Sbírky zákonů na straně 4802