Vyhláška  č.  281/2018 Sb.
Českého báňského úřadu
, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
Oblasti úpravy:
VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ.;
Schváleno (Vydáno): 05.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 141/2018 Sbírky zákonů na straně 4803