Zákon  č.  282/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Náklady zdravotní péče.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Poplatky ostatní.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Organizace zdravotní správy.;
Schváleno (Vydáno): 15.11.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 142/2018 Sbírky zákonů na straně 4810

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3 a 6 nabývají účinnosti dnem 1. 1.2020.