Zákon  č.  283/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Daň z přidané hodnoty. DPH.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;
Schváleno (Vydáno): 15.11.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 142/2018 Sbírky zákonů na straně 4939