Zákon  č.  284/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;EVROPSKÁ UNIE (EU). ZÁPADOEVROPSKÁ UNIE.;Lékárníci. Farmaceuti.;Lékaři a dentisti.;Zdravotničtí pracovníci.;
Schváleno (Vydáno): 15.11.2018 Účinnost od: 28.12.2018
Uveřejněno v č. 143/2018 Sbírky zákonů na straně 4946