Zákon  č.  287/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
TRESTNÉ ČINY PROTI REPUBLICE.;TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A MLÁDEŽI.;TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ.;TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI.;Trestný čin.;Terorismus. Teror.;
Schváleno (Vydáno): 15.11.2018 Účinnost od: 01.02.2019
Uveřejněno v č. 143/2018 Sbírky zákonů na straně 4974