Vyhláška  č.  288/2018 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
KATEGORIZACE PŮDY.;Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 04.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 144/2018 Sbírky zákonů na straně 4986