Nařízení  č.  291/2018 Sb.
Vlády České republiky
o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Oblasti úpravy:
SPRÁVA BEZPEČNOSTI A POŽÁRNÍ OCHRANY.;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Náhrada mzdy - ušlého výdělku.;Pracovní úrazy.;
Schváleno (Vydáno): 03.12.2018 Účinnost od: 13.12.2018
Uveřejněno v č. 145/2018 Sbírky zákonů na straně 4996