Nařízení  č.  292/2018 Sb.
Vlády České republiky
,kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.
Oblasti úpravy:
ZEMĚDĚLSKÉ PRÁVO.;ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBNÍ OBLASTI.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 03.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 146/2018 Sbírky zákonů na straně 5002

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3 a 6 nabývají účinnosti 1.1.2020.