Sdělení  č.  51/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o automatické výměně informací v oblasti daně z přidané hodnoty
Oblasti úpravy:
Slovensko. Slovenská republika. Slovenský stát.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;
Schváleno (Vydáno): 05.10.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 34/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 1066