Vyhláška  č.  294/2018 Sb.
Ministerstva dopravy
, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb.
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Technická bezpečnost a cejchování lodí.;Loď jako předmět právních vztahů.;Technická bezpečnost zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 10.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 147/2018 Sbírky zákonů na straně 5010