Sdělení  č.  295/2018 Sb.
Ministerstva financí
o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
Oblasti úpravy:
Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 07.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 147/2018 Sbírky zákonů na straně 5030