Vyhláška  č.  296/2018 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
Oblasti úpravy:
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA POZEMCÍCH.;Ochrana půdního fondu před odnětím z dosavadního užívání.;Ochrana lesního fondu.;
Schváleno (Vydáno): 11.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 148/2018 Sbírky zákonů na straně 5034

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 11 nabývá účinnosti 1.7.2019.