Vyhláška  č.  297/2018 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
Oblasti úpravy:
SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍ ZEMĚDĚLCI. SOUKROMÍ ROLNÍCI.;ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBNÍ OBLASTI.;Zemědělské podniky.;
Schváleno (Vydáno): 11.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 148/2018 Sbírky zákonů na straně 5047