Vyhláška  č.  298/2018 Sb.
Ministerstva zemědělství
o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
Oblasti úpravy:
KATEGORIZACE, TVORBA A PĚSTĚNÍ LESŮ.;HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA LESŮ.;Odborná správa lesů.;Správa lesního hospodářství.;Užívání lesního fondu.;Ochrana lesního fondu.;
Schváleno (Vydáno): 11.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 149/2018 Sbírky zákonů na straně 5050