Vyhláška  č.  299/2018 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;Vývoz a dovoz věcí.;Pokuty. Blokové pokuty.;Rostlinná výroba.;Semenářství. Semena.;Zelinářství. Zelenina.;
Schváleno (Vydáno): 11.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 149/2018 Sbírky zákonů na straně 5074