Vyhláška  č.  300/2018 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.
Oblasti úpravy:
Školy základní.;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;Konzervatoře.;
Schváleno (Vydáno): 11.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 150/2018 Sbírky zákonů na straně 5082