Vyhláška  č.  301/2018 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Náklady zdravotní péče.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 13.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 151/2018 Sbírky zákonů na straně 5210