Sdělení  č.  302/2018 Sb.
Ministra vnitra
o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 11.12.2018 Účinnost od: 20.12.2018
Uveřejněno v č. 151/2018 Sbírky zákonů na straně 5250