Nařízení  č.  303/2018 Sb.
Vlády České republiky
o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Oblasti úpravy:
Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;Náhrada mzdy - ušlého výdělku.;Pracovní úrazy.;Nemoci z povolání.;
Schváleno (Vydáno): 03.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 152/2018 Sbírky zákonů na straně 5258