Nařízení  č.  305/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;Základní předpisy o mzdách a platech.;Mzdy v resortu ministerstva obrany.;Prémie, odměny a příplatky.;
Schváleno (Vydáno): 12.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 152/2018 Sbírky zákonů na straně 5263