Zákon  č.  306/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;Daň z příjmů fyzických osob.;Daň z příjmů právnických osob.;
Schváleno (Vydáno): 04.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 153/2018 Sbírky zákonů na straně 5266