Zákon  č.  307/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
DLUHOPISY OBECNĚ.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Emisní činnost.;Kapitálový trh.;
Schváleno (Vydáno): 04.12.2018 Účinnost od: 04.01.2019
Uveřejněno v č. 153/2018 Sbírky zákonů na straně 5268