Zákon  č.  308/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Oblasti úpravy:
Fondy.;Převody vlastnictví a práva hospodaření.;Privatizace národního majetku.;
Schváleno (Vydáno): 05.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 153/2018 Sbírky zákonů na straně 5291